opvang

De opvang wordt gecoördineerd vanuit
VZW ‘t Alvermanneke.

‘t Alvermanneke is een erkend Initiatief buitenschoolse opvang en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de overheid
(Kind & Gezin).

VZW ‘t Alvermanneke
Dijkbeemdenweg 18
3520 Zonhoven

Tel. 011/81.69.87
GSM. 0476/38.97.45
mobiel nummer enkel beschikbaar tijdens voor- en naschoolse opvang.

www.alvermanneke.be

Je kind is geldig ingeschreven en kan deelnemen aan de opvang wanneer volgende formaliteiten vervuld zijn:

  • het inlichtingenformulier per kind volledig is ingevuld en ondertekend
  • een bewijs van gezinssamenstelling en kinderbijslagfonds is bijgevoegd
  • het huishoudelijk reglement ondertekend is
  • een opdracht tot domiciliëring gegeven is

Voor uitvoerige info omtrent prijzen, speciale omstandigheden of locatie verwijzen we u graag door naar de website hierboven vermeld.
Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de aangemelde opvang. Via onderstaande link kan je hiervoor inschrijven.