St@rtman

 

Eerdere initiatieven zoals de Kiss-and-ridezone, het aanpassen van de schoolparking en het schoolfietspad tot aan de Halveweg hebben de schoolomgeving veiliger gemaakt.

Maar er is meer, want veiligheid is een zaak van én voor iedereen. We creëren vaak zelf de onveilige situaties door misschien te laat te vertrekken naar school of door fout te parkeren of door de afspraken in de Kiss & Ride-zone niet echt te respecteren.

En zo denkt ook St@rtman… een bizarre held die plots opduikt aan de schoolpoort. Hij zet ons aan om met z’n allen meer aandacht te besteden aan ons verkeersgedrag aan de schoolpoort. Hij moedigt ons daarenboven aan om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Met tal van acties staat hij de kinderen, de familie en het schoolteam met raad en daad bij.

We roepen daarom iedereen op om de afspraken en de verkeersregels in de schoolomgeving correct na te leven.

Johan Vanhoyland, directeur